Atributy


Cyklotrasy jsou monitorovány pomocí sady atributů:


Atribut 1 - Název trasy / úseku trasy
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: nazev_txt]

 • Přehled názvu tras bude postupně upřesněn, aby se v nich našel každý kraj
Pozn.:
Upozorňuji, že v prvním sloupci není číslo cyklotrasy, ale hodnota atributu.
Číslo cyklotrasy se přiřazuje pod atributem číslem 7


Př.:  4 - Moravská stezka CT4

Atribut 2 – Stav realizace úseku trasy
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: stav_real]

Výběrem tohoto atributu se mění též styl linie a její podbarvení, viz složené závorky

 • 0 – Bez zahájené projekční přípravy     {přerušovaná linie, barva podbarvení: šedá - grey}
 • 1 – Nutno prověřit studií / invest. záměrem     {přerušovaná linie, barva podbarvení: růžová - pink}
 • 2 – Zpracovaná studie / investiční záměr     {přerušovaná linie, barva podbarvení: žlutá - yellow}
 • 3 – DÚR vč. vydání územního rozhodnutí (ÚR)     {přerušovaná linie, barva podbarvení: zelená - forestgreen}
 • 4 – Stav. dokum. (zahrnuje DSP, DUSP, PDPS)     {přerušovaná linie, barva podbarvení: zelená - forestgreen}
 • 5 – Vydáno stavební / společné povolení (SP)     {přerušovaná linie, barva podbarvení: červená - red}
 • 6 – Realizováno     {plná linie, barva podbarvení: bílá - white}
 • 7 – Ke zrušení - ostatní     {tečkovaná linie, barva podbarvení: tmavě šedá - darkgrey}
 • 9 – Ke zrušení - kom. s vys. zatíž.     {tečkovaná linie, barva podbarvení: tmavě šedá - darkgrey}
Pozn.:
Pokud bude zadána hodnota 0, 1, 2, pak:
 • V atributu 3 se doporučuje zadat orientační hodnotu 1 km/10 mil. Kč.
 • Pokud obec/kraj má k dispozici jinou orientační hodnotu, dosadí svou částku.
 • V atributu 4 se zadá nejdříve rok 2026


Atribut 3 – Částka v korunách
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: cena_kc]

 • Částka v korunách, zadávat v milionech Kč, na 1 desetinné místo
 • Platí pro vybraný úsek trasy

 Př.:  12,6

Atribut 4. Předpokládaný plán realizace 
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: plan_real]

 • 0 – bez plánu realizace
 • 1 – 2022
 • 2 – 2023
 • 3 – 2024
 • 4 – 2025
 • 5 – 2026
 • 6 – 2027
 • 7 – 2028
 • 8 – 2029
 • 9 – 2030
Pozn.:
 • Díky tomuto atributu bude možné, aby MD a SFDI mohlo vždy dopředu plánovat odhadované náklady,
  které by měly jít přes SFDI na kraje.
 • Pokud projekt má již rozpracovanou projektovou dokumentaci,
  pak realizace by mohla být již realizována v letech 2022 – 2025.
 • Pokud existuje jen záměr, či studie, pak prvním rokem pro realizaci může být až rok 2026 a dále.
 • Tento atribut má zabránit plánování vzdušných zámků.
 • V případě, že trasa (vybraný úsek) je již zrealizována, nechte hodnotu 0

Atribut 5 – Zdroj financí
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: zdroj_fin]

 • 0 – Bez zdroje
 • 1 – Pouze vlastní zdroje
 • 2 – SFDI
 • 3 – Krajský příspěvek
 • 4 – IROP 2021-2027
 • 5 – IROP - ITI 2021-2027
 • 6 – IROP - CLLD 2021-2027
 • 7 – Evropské fondy 2000–2020
 • 8 – Interreg; příhraniční spolupráce
 • 9 – Úsek vybudován v rámci Komplexních pozemkových úprav (SPÚ)
 • 10 – Úsek vybudován v rámci jiných staveb (ŘSD, SŽ, Závody Povodí,...)

Pozn.:
Pokud se předpokládá financování projektu z několika zdrojů,
např. SFDI a krajský příspěvek, tak se zaškrtnou obě možnosti.


Atribut 6 – Stav povrchu z hlediska dopravní obslužnosti
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: stav_povr]

 • 0 – Neurčeno
 • 1 – Vyhovující
 • 2 – Nevyhovující
 • 3 – Trasa fyzicky neexistuje
Pozn.:
Hodnoty 1 a 2 se zaznamenávají stav stávající cyklotrasy, u které se nepředpokládá změna vedení
neboli cyklotrasa by tudy měla vést i v roce 2030.
Hodnota 3 je spojována s plánovanými úseky, 
kudy teprve má cyklotrasa vést.
Kritérium je navíc spojeno jen s dopravní funkcí cyklotrasy.

Proto se cyklotrasa hodnotí z pohledu silničního a městského kola, kde se vyžaduje dopravní komfort.

 

Atribut 7 – Číslo cyklotrasy, 
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: trasa_cis1, trasa_cis2, trasa_cis3]
případně rozlišení odboček nebo alternativních vedení
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: trasa_txt1, trasa_txt2, trasa_txt3]

 • Číslo cyklotrasy
 • Pokud je další cyklotrasa v souběhu, použijte další atribut pro číslo této cyklotrasy (trasa_cis2, případně trasa_cis3)
 • Pro rozlišení odboček nebo alternativ pomocí písmen použijte atribut trasa_txt1 (trasa_txt2, trasa_txt3)
Pozn.:
V případě, že by vám ve výběru chybělo písmeno, dejte vědět, doplníme.

 

Atribut 8 – Kategorizace sítě cyklotras
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: trasa_kat1, trasa_kat2, trasa_kat3]

 • 1 – dálková (národní) síť (jednociferná)
 • 2 – dálková (národní) síť (dvojciferná)
 • 3 – regionální síť (trojciferná)
 • 4 – místní síť (čtyřciferná)
 • 5 – nezařazené - lokální síť (pěticiferná) - místní tematické trasy, okruhy atp.
Pozn.:
 • Tento atribut se vyplňuje automaticky, a to na základě vyplněného atributu trasa_cis1 (stejně tak u trasa_cis2 a trasa_cis3)
 • Tento atribut je nutno / lze změnit, a to v případě zadávání nižších čísel než 100 u regionálních (trojciferných) tras, 
  nebo v případě zadávání nižších čísel než 1000 u místních (čtyřciferných) tras.
 • Tyto dvě zmíněné kategorie totiž také začínají číslem 1, ale pro odlišení od dálkových tras se odlišují nulami před číslem, 
  jako např. 001 (pro trojciferné trasy) nebo 0001 (pro čytřciferné trasy).

 

Atribut 9 – Kategorizace sítě cyklotras EuroVelo
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: kateg_ev] - pro stávájící vedení EV
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: ev_navrh] - pro navrhované vedení EV

 • 0 – není zařazeno (na cyklotrase nevede žádná trasa EV)
 • 1 – EV4
 • 2 – EV7
 • 3 – EV9
 • 4 – EV13

 

Atribut 10 – Stav úseku trasy
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: ct1_zrus, ct2_zrus, ct3_zrus]

 • nic
 • zrušit
 • nechat, zůstane
 • návrh (plán)

Pozn.:
Tento atribut je velmi důležité vyplnit kvůli následné filtraci dle stavu cyklotrasy.


Atribut 11 – Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku
[název atributu (sloupce) v atributové/editační tabulce: dopr_rezim]

Výběrem tohoto atributu určíte zároveň barvu linie daného úseku, viz složené závorky
 

 • 0 – nepřiřazeno     {černá - black}
 • 1 – C8, C9, C10, C7 + E13 (vjezd cyklistů povolen)     {korálová - coral}
  - sloučení „klasických“ samostatných cyklistických komunikací, pokud nechcete podrobněji dělit
 • 2 – C7 + E13 - Chodník (vjezd cyklistů povolen)     {červená - red}
 • 3 – C8 - Stezka pro cyklisty     {zelená - green}
 • 4 – C9 - Stezka pro chodce a cyklisty - společná     {zlatá - gold}
 • 5 – C10 - Stezka pro chodce cyklisty - dělená     {orchidejová - orchid}
 • 6 – B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel     {hnědá - brown}
 • 7 – Cestičky, neoznačené cesty, singletrack     {oranžová - orange}
 • 8 – Opatření v hlavním dopravním prostoru     {tmavá magenta}
 • 9 – Zklidněná zóna (tempo 30, obytná)     {limetková - lime}
 • 10 – E12 - Cykloobousměrka     {tyrkysová - turquoise}
 • 11 – V20 - Piktokoridor     {světle modrá - dodgerblue}
 • 12 – V14+IP20 - Jízdní pruhy pro cyklisty     {žlutá - yellow}
 • 13 – MIN - Komunikace s min. zatížením (1500 voz./den)     {modrá - blue}
 • 14 – VYS - Komunikace s vys. zatížením     {černá - black}
 • 15 – IZ9 - Cyklistická zóna     {khaki}
 • 16 – IZ6 - Pěší zóna (vjezd cyklistů povolen)     {červená - red}

Dále jsou vypsány ostatní atributy, které jsou obsaženy v tabulce:
 
nazev – zkrácený název cyklotrasy, nebo jen označení, jako např. Mor.st., CT04
trasa_nam1, trasa_nam2, trasa_nam3 – atributy pro názvy cyklotras, pokud by bylo v souběhu více tras se jménem
trasa_cis4trasa_cis5trasa_cis6 – čísla dalších tras v souběhu (obvykle pro trasy 5. kategorie - lokální tématické trasy a okruhy)
trasa_kat4trasa_kat5trasa_kat6 – kategorizace dalších tras v souběhu
trasa_nam4, trasa_nam5, trasa_nam6 – jména dalších tras v souběhu
vyhled – atribut ke zrušení
subkat_id – interní atribut
dopr_text – viz atribut 11, zrkácená textová podoba
ln_color – barva linie (viz atribut 11 a barvy ve složených závorkách), v editační tabulce jako "Linie"
ln_width – tloušťka linie, v editační tabulce jako "tl."
ln_color2 – podbarvení linie (viz atribut 2 a barvy ve složených závorkách), v editační tabulce jako "Podbar."
ln_width2 – tloušťka podbarvení linie, v editační tabulce jako "tl."
ln_dash – atribut pro tvoření "čárkované linie" - délka čárky, v editační tabulce jako "Přeruš. l."
ln_dash2 – atribut pro tvoření "čárkované linie" - délka mezery, v editační tabulce jako "Mezera"
ln_wdth_h – tloušťka linie po přejetí myší v prohlížecím režimu, v editační tabulce jako "Highlight tl."
ln_wdth_h2 – tloušťka podbarvení linie po přejetí myší v prohlížecím režimu, v editační tabulce jako "tl. podbar."
upr_col – vlastní podbarvení linie, v editační tabulce jako "Vl. podbar."
upr_colw – tloušťka vlastního podbarvení linie, v editační tabulce jako "tl."
pic – obrázek značky, který se zobrazí po najetí myši na linii v prohlížecím režimu, v editační tabulce jako "pic"
uprava – interní atribut
poznamka – textová poznámka, max. 254 znaků, v editační tabulce jako "poznamka"
okruhy – název okruhů (cyklotras 5. kategorie), např. YES Cyklo, Moravské vinařské trasy, atp.
spravce – správce úseku cyklotrasy (není prozatím aktivováno)
katastr – kód katastrálního území, kterým prochází daný úsek trasy (není prozatím aktivováno, vyplní se automaticky)
kraj – název kraje, kterým prochází daný úsek trasy (není prozatím aktivováno, vyplní se automaticky)
point_x – interní atribut 
point_y – interní atribut
timechange – čas a datum změny objektu, v editační tabulce vypsáno nahoře zeleným textem
userchange – uživatel, který provedl poslední změnu, v editační tabulce vypsáno nahoře zeleným textem
delka – délka úseku cyklotrasy v metrech, počítá se automaticky, není prozatím aktivováno (k 19.3.2023)
smazano – udává jen stav, zda je objekt (úsek trasy) smazaný = není zobrazovaný. Záznam je stále zachováván.
cz_color1 – barva linie pro zobrazování na hlavní přehledové mapě (mapa.stavbycyklo.cz)
cz_color2 – barva podbarvení linie pro zobrazování na hlavní přehledové mapě (mapa.stavbycyklo.cz)


Barvy cyklotras zobrazovaných na mapa.stavbycyklo.cz:

CT01Red25500
CT02Green 01280
CT03DarkViolet1480211
CT04Blue 00255
CT05LawnGreen1242520
CT06DimGray105105105
CT07SaddleBrown1396919
CT08Yellow2552550
CT09Orange2551650
CT10DeepPink25520147
CT11Olive1281280
CT12Crimson2202060
CT14LimeGreen 5020550
CT15Purple1280128
CT16DeepSkyBlue 0191255
CT17GreenYellow17325547
CT18DarkGray169169169
CT19Maroon12800
CT20Gold2552150
CT21Coral25512780
CT22Magenta2550255
CT23MediumAquamarine102205170
CT24MediumVioletRed19921133
CT25SpringGreen 0255127
CT26Firebrick1783434
CT31Tomato2559971
CT32DodgerBlue 30144255
CT33Navy 00128
CT34Goldenrod21816532
CT35LightSlateGray119136153
CT36Plum221160221
CT37
CT38DarkOrange2551400
CT39
CT41
CT42
CT43
CT44
CT45
CT46DarkSlateGray 477979
CT48
CT49
CT50SteelBlue 70130180
CT52
CT55
CT59Brown1654242
CT66Violet238130238
CT71Chocolate21010530