Cyklovize 2030


Projekt Cyklovize 2030 je kolektivní úsilí, kde našim cílem je vytvoření bezpečné dopravní sítě, která poslouží nejen nám dospělým, ale i našim dětem a dalším generacím. Chceme, aby naše práce dnes formovala bezpečnější zítřek. Spolupracujeme jako tým, abychom zajistili, že cyklotrasy nejsou jen čarami na mapě, ale skutečnými trasami, které cyklisty bezpečně navigují, stejně jako silnice pro auta či kolejnice pro vlaky.

Na projektu pracuje skupina složená ze zástupců jednotlivých krajů pod záštitou Asociace krajů a spolku Partnerství pro městskou mobilitu. CYKLOVIZE 2030 spolupracuje úzce s Pracovní skupinou Ministerstva dopravy. Věříme, že nejlepší výsledky dosáhneme, když spojíme své síly. A tak budujeme síť, která není jen pro dnešek, ale i pro zítřek.

Souhrnná délka cyklostezek a dalších ochranných opatření pro jízdní kola je bezmála pět tisíc kilometrů. Síť dopravních cyklotras je ale zároveň nespojitá. Během cesty jsou tak její uživatelé vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici nebo stezka náhle končí bez pokračování. Na mapovém serveru projektu Cyklovize 2030 jsou postupně evidována riziková místa, která budou odstraněna s podporou evropských fondů, státního rozpočtu a jednotlivých krajů. Zatím nespojitá síť se postupně doplňuje, některá důležitá dopravní spojení mezi významnými sídly přitom stále chybí.

Řešit je zároveň nutné i úseky, kde výstavba samostatné cyklostezky není možná nebo kde postačí využít například lesní či polní cesty. Užitek z toho budou mít cyklisté, řidiči i chodci. Více cyklostezek  a cyklistů znamená zrychlení ostatní dopravy, více bezpečí a méně stresu na přeplněných silnicích, které už dnes v mnoha místech kapacitně nestačí. Přehled systémových problémů, včetně návrhu na řešení, najdete zde

Projekt Cyklovize 2030 - bezpečnější cyklistická infrastruktura je podporován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Pro úspěšnou implementaci CYKLOVIZE 2030 mít k dispozici:

  • SPOLUPRACUJÍCÍ TÝM
  • FINANCE

A znát
  • KONCEPČNÍ DOKUMENTY, na kteté je potřeba se stále dokola odvoilávat.
  • RIZIKA, která je potřeba řešit.

Modul: Seznam podstránek