Mapový portál

Zdroj: Krajské strategie cyklodopravy. Pracovní skupina Cyklovize 2030
Platné ke dni 12. 6. 2023


  • Tato mapa rozlišuje různé úseky podle jejich současného stavu a toho, jak by měly vypadat v budoucnosti. Skupina získává informace od jednotlivých krajů, včetně plánů na výstavbu cyklostezek a předpokládaných finančních nákladů. Výsledná mapa je dostupná na samostatném mapovém portálu.

  • Mapový portál vznikl na základě údajů zaslaných krajů ve formě textu (plány na výstavbu cyklostezek do roku 2024) a v podobě geografického informačního systému (GIS), který obsahuje záznamy páteřních tras. Je však důležité zdůraznit, že každý kraj měl odlišné vstupní informace, a proto ještě probíhá doladění a aktualizace mapy.

  • Kontrola cyklotras se provádí pomocí sady indikátorů, které slouží k monitorování a hodnocení.Modul: Seznam podstránek


Mapový portál podle regionů