Města


CYKLOVIZE 2030 je postavena na faktu, že právě města a obce mají zodpovědnost za rozvoj cyklistické dopravy, za vytváření podmínek pro zajišťění výstavby dopravní sítě určené pro moderní prostředky individuální dopravy, za vytvoření bezpečných spojnic s okolními obcemi pro obyvatele, kteří nechtějí využívat automobilovou dopravu.

Na této stránce budou postupně přidávána města, která zajišťují:

  1. Regionální propojení tzn. propojení města do okolí,
  2. Realizaci místních bezpečných a pohodlných cyklokoridorů uvnitř města,
  3. Zóny pro zklidnění dopravy, tj. vymezení ulic se sníženou nejvyšší povolenou rychlostí, kde se nejvíce prolíná funkce dopravní s funkcí pobytovou.

Seznam prvních měst byl zveřejněn dne 3. 6. 2024 na Světový den jízdního kola. Převážně se jedná o města z Olomouckého kraje, protože právě zde proběhla tento den tisková konference. Seznam je doplněn o Statutární město Ostrava, které má svou čerstvě schválenou cyklokoncepci a pak města Blansko, Dobříš a Říčany, které jako první zareagovala na výzvu přidat se svým podpisem k podpoře Cyklovize2030.

U každého města postupně budou doplňovány krátké anotace o podpoře cyklistické dopravy, kontaktní osoby a fotogalerie. Do 30. 6. 2024 chceme být na čísle 100 zapojených měst.

Modul: Města