Hlavní město Praha

Základním dokumentem, od kterého se odvíjí podpora cyklistiky je dokument Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze z roku 2010, který je doposud platným dokumentem. Dokument byl aktualizovaný v roce 2014 , aktualizace byla schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2460 ze dne 9. 9. 2014.

Hlavním cílem je:
  1. Zvýšit podíl cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce na 5 – 7 % v létě a na 2 – 3 % v zimě.
  2. Integrovat opatření pro podporu dopravní cyklistiky jako rovnoprávného a pro město výhodného druhu dopravy do dopravní infrastruktury a do všech „urbanisticko-komunikačních“ plánů, studií a projektů.
  3. Připravit a iniciovat takové změny právních předpisů, norem a souvisejících metodických materiálů, které poskytnou cyklistům v Praze maximální uživatelské bezpečí a zvýší vlídnost dopravního prostředí města.
Praha aktuálně pracuje na přípravě navazujícího dokumentu Strategie rozvoje bezmotorové dopravy v Praze,

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:


David Horatius, specialista rozvoje dopravy
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Odbor dopravy
Oddělení rozvoje dopravy Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 003 231
david.horatius@praha.eu
www.praha.euDokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.