Jihočeský kraj

V roce 2019 byl Jihočeským krajem finanční částkou 1 900 000,- Kč podpořen projekt s názvem Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji pro období 2021-2027. Výstupem projektu je strategický dokument „Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji pro období 2021-2027". Jedná o ucelený dokument, který bude sloužit pro plánování aktivit, rozvoje sítě cyklostezek a cyklotras v Jihočeském kraji, a to nejen pro Nadaci Jihočeské cyklostezky, která plní roli krajského cyklokoordinátora, ale i pro další aktéry podílející se na této problematice. Tento materiál plynule navazuje na cyklogenerel pro uplynulé období.

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.

Kontakt:

Mgr. Jan Vlášek. Nadace Jihočeské cyklostezky
B. Němcové 12/2, České Budějovice
tel. 723 013 354, janvlasek@centrum.cz
web: https://www.jihoceske-cyklostezky.cz/njc/


Odkaz na mapové portály kraje - zde.