Jihomoravský kraj

Kraj podporuje cyklistickou dopravu na základě Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2024–2030:

https://www.jmk.cz/content/29386

Koncepce rozvoje cyklistiky pro období 2024–2030 je implementována širokým spektrem subjektů činných v problematice cyklistiky v JMK. V pracovní skupině pro problematiku cyklistiky v JMK jsou zástupci měst, obcí, svazky a neziskové organizace. Na krajském úřadě JMK má implementaci na starosti odbor regionálního rozvoje. 

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek v Jihomoravském kraji jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Keprt, odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického rozvoje, projektový manažer
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
telefon: 54165 1325, e-mail: keprt.jaroslav@jmk.cz