Karlovarský kraj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje v roce 2020 schválilo prodloužení platnosti stávající "Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji" do roku 2022. V roce 2022 byla zpracována nová Cyklostrategie a bude schválena na jaře 2023.

Odkaz na stávající krajskou Cyklostrategii: http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/oblast-region-rozvoje/cyklo_region.aspx

Kraj se stal přirozeným koordinátorem aktivit lokálních samospráv. Nabízí jednotlivým městům, obcím, sdružením, mikroregionům a podnikatelům spolupráci na přípravě i výstavbě cyklistické infrastruktury. Poskytuje metodickou pomoc při získávání finanční pomoci a pomáhá při začleňování nových cykloproduktů do systému stávajících projektů.

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.

Kontakt:
Mgr. Martin Biša – cyklokoordinátor KK
oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.: 354222163
e-mail: martin.bisa@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz


Příklady připravovaných projektů

Cyklostezka Ohře: Dalovice – Šemnice, část I. Dalovice – Všeborovice

Stav realizace úseku trasy
Ve výstavbě

Částka v korunách
39.300.000,- vč. DPH

Předpokládaný plán realizace 
Cyklostezka bude dokončena na podzim 2025

Předpokládaný zdroj financí
Evropské fondy - ITI Karlovarsko

Stávající stav povrchu z hlediska dopravní obslužnosti
Trasa dnes fyzicky neexistuje

Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku
Společná stezka pro chodce a cyklisty

Odkaz na mapy:
https://mapy.cz/s/cokanegule

Ze skenů se jedná o červenou část, část dvě – hnědá je již hotová.
Fialová stávající místní komunikace, modrá stávající objízdná trasa.

Popis

Plánovaný úsek propojí nově vybudovanou cyklostezku z chatové osady Všeborovice do Šemnice (do provozu 2021). Odstraní objízdnou variantu, která svým profilem, ani vedením po místních komunikacích není ideální. Úsek začíná lávkou přes Vitický potok a pokračuje po celé své délce souběžně s korytem řeky Ohře.
Přibližně ve staničení 0.8 bude z důvodu členitosti terénu vybudován 9m dlouhý a 2m široký tunel. Povrch cyklostezky bude živičný.

Zážitek v přírodě: Pomezí nad Ohří – Cheb, Americká ulice

Stav realizace úseku trasy
Projekt má platné SP. Podána žádost do 35. výzvy IROP.

Částka v korunách
60.000.000,- vč. DPH

Předpokládaný plán realizace 
do roku 2026

Předpokládaný zdroj financí
Evropské fondy - 35. výzva IROP

Stávající stav povrchu z hlediska dopravní obslužnosti
Silnice II. třídy

Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku
Stezka pro pěší a cyklisty (plánovaný)

Odkaz na mapy:
https://mapy.cz/s/loboracona

Popis

Plánovaný úsek zvýší bezpečnost cyklistů na frekventované silnici druhé třídy. Zároveň propojí úvodní pasáž Cyklostezky Ohře od hranic s Bavorskem, dosud končící v Pomezí nad Ohří s městem Cheb. Povrch cyklostezky bude živičný.

Most v Přebuzi

Stav realizace úseku trasy
Realizováno, 12/2023

Zdroj financí
Karlovarský kraj

Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku
Lávka pro pěší a cyklisty s únosností pro složky IZS a rolbu

Odkaz na mapy:
https://mapy.cz/s/dulolatafa

Popis

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce mostu, přes který vede frekventovaná cyklotrasa č. 2000 do Krušných hor a zároveň v zimě Krušnohorská lyžařská magistrála.


Aktualizováno ke dni 4. 1. 2024