Kraj Vysočina

Klíčovým dokumentem pro podporu cyklistiky je Cyklostrategie 2014-2020. Odkaz ke stažení: http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4055185&p2=-1. V této chvíli se dokument aktualizuje.

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:

Stejskal Petr, Ing.
Referent na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

tel.:      +420 564 602 354 
e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz