Královéhradecký kraj

Základním koncepčním dokumentem v Královéhradeckém kraji je Nadregionální strategie KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů. Poprvé byla schválena v roce 2013, poslední platná aktualizace byla provedena v roce 2016. Nově strategie definuje dvě trasy v území tzv. "propojky" spojující dálkové trasy v našem regionu. Celá strategie je ke stažení na tomto odkaze.

V letech 2022 - 2023 se vypracovala nová Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035, která bude schválena v prosinci 2023. Nová strategie Královéhradeckého kraje se zaměřuje na vybudování sítě bezpečné cyklistické infrastruktury jak pro volnočasovou, tak zejména pro každodenní bezpečnou cyklistickou dopravu. Soustředí se na vybudovaní kvalitního zázemí pro úschovu kol a vytváří možnosti propojení cyklistiky s cestami hromadnou dopravou. Nová strategie je ke stažení na tomto odkaze.

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.Kontakt:

Jakub Klimeš
odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací │oddělení regionálního rozvoje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí čp. 1245│500 03│Hradec Králové
tel.: 736 521 806
e-mail: jklimes@kr-kralovehradecky.cz