Liberecký kraj

Liberecký kraj má schválenou Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji pro období 2021+, která navazuje na Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji na období 2014-2020, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 204/15/ZK dne 26.5.2015.
Dokumenty pro příslušná období stanovily konkrétní kroky pro podporu cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Libereckého kraje vždy v dvouletých akčních plánech. Všechny relevantní informace k podpoře cyklodopravy jsou uvedeny na toto odkaze: https://doprava.kraj-lbc.cz/page254/cyklodoprava-v-libereckem-kraji

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
telefon: +420 485 226 589, e-mail: Iveta.moravcova@kraj-lbc.cz