Metoda CycleRAP


Monitorování cyklotras v ČR se inspirovalo metodou CycleRAP. Koncept CycleRAP vznikl v roce 2015 společným úsilím iRAP, Královského turistického klubu Nizozemska (ANWB), provincie Friesland a Nizozemského institutu pro výzkum bezpečnosti dopravy (SWOV), a následně byl testován na více než 400 km cyklistické infrastruktury a silnic v Nizozemí.

V posledních letech zaznamenala mnohá města po celém světě silné vzedmutí v oblasti cyklistiky a mikromobility. V návaznosti na tento posun informují ovšem také mnohá města i o navýšení počtu smrtelných a závažných dopravních nehod, jejichž účastníky jsou cyklisté či uživatelé dalších prostředků mikromobility. Například ve Švédsku během posledních deseti let vzrostl počet vážně zraněných v rámci dopravních nehod cyklistů o cca 35 %, zatímco počet vážně zraněných v ostatních dopravních nehodách klesá. V Nizozemsku více než 60 % z přibližně 80 tisíc dopravních nehod cyklistů, k nimž každoročně dochází, spadá do kategorie závažných dopravních nehod.

Monitorování a řízení opatření, která řeší bezpečnost na komunikacích užívaných cyklisty a uživateli vozidel lehké mobility, je výzvou i pro města a státy s rozvinutou cyklistickou infrastrukturou, a to ze dvou hlavních důvodů.

  1. Požadavky a příručky pro plánování silniční a cyklistické infrastruktury, nástroje hodnocení jako audity silniční bezpečnosti i praxe správy silnic, to vše často zanedbává či ignoruje bezpečnou infrastrukturu pro cyklisty.
  2. Potřebných údajů o tom, kde a z jakých důvodů dochází k nehodám cyklistů či uživatelů mikromobility, je buď velmi málo, nebo neexistují vůbec, a to i v zemích s rozvinutým informačním systémem o dopravních nehodách.

Data jsou klíčová pro pochopení povahy problému a hledání řešení. Cílem CycleRAP, inovativního projektu iRAP, je tuto mezeru vyplnit a nabídnout způsob, jak objektivně měřit a srovnávat bezpečnost.

CycleRAP je pokročilý model hodnocení rizik, která jsou specifická pro uživatele jízdních kol a prostředků mikromobility. Jeho cílem je snížit počet dopravních nehod a zvýšit kvalitu infrastruktury určené pro tyto způsoby dopravy. CycleRAP lze použít samostatně nebo společně s jinými hodnotícími nástroji pro silniční dopravu (hodnocení pomocí hvězdiček), za účelem vytvoření analýzy cyklistické dopravy a mikromobility.

CycleRAP bude prediktivním modelem, který lze využít k identifikaci oblastí s vysokým rizikem, aniž by bylo nutné mít data o dopravních nehodách. Bude zdrojem pro softwarové nástroje, užívané pro přesné určení a mapování míst, na kterých může dojít k dopravní nehodě, a bude navrhovat způsoby, jak toto riziko snížit.

CycleRAP může využívat jakýkoliv úřad či jiná organizace zabývající se dopravou, a především řešením bezpečnější infrastruktury pro cyklisty a uživatele jiných vozidel lehké mobility. Příklady konkrétního využití: 

  • Řešení konkrétních i obecných problémů s bezpečností cyklistů a uživatelů lehké mobility
  • Hodnocení kapacity stávající sítě v souvislosti s rychle rostoucí poptávkou nebo zvyšujícím se počtem nových typů vozidel
  • Upřednostnění investic do infrastruktury pro cyklisty a lehkou mobilitu
  • Pomoc městům při tvorbě formálních rychlých řešení, reagujících na požadavky cyklistů během pandemie COVID-19, a při přípravě plánů pro období po skončení pandemie.

Podrobné informace o CycleRAP zde

Inovativní rámec iRAP: iRAP propojuje týmy, které se zajímají o to, jak pomocí bezpečnějších dopravních komunikací ochránit lidské životy. Naše globální partnerství s vládami, průmyslovými a výzkumnými skupinami nebo sdruženími pro mobilitu je jistotou, že se inovativní myšlenky a nápady jednoho programového partnera dostanou k ostatním, kteří z nich mohou také těžit.