Olomoucký kraj

V únoru 2018 byla Radou Olomouckého kraje schválena Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji. Jde mj. o strategii dalšího rozvoje cyklostezek a cyklotras v kraji a o návrhy opatření ke zvýšení využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního dopravního proudu za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při cestě do práce či školy i při volnočasových aktivitách. Jednotlivá opatření a konkrétní aktivity vedoucí k jejich naplnění jsou uvedeny v akčním plánu na r. 2021-2023,

Opatření a aktivity jsou rozděleny do 3 kategorií (priorit): Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému, Cykloturistika a terénní cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu a Koordinace a organizace cyklistiky (zaměřená zejména na legislativní otázky na regionální i národní úrovni).  Každé opatření má stanovený subjekt odpovědný za jeho plnění (příslušný odbor KÚOK či další zainteresovaná organizace) a má určeny finanční nároky na daný rok. Cyklokoncepce a její naplňování je zveřejněna na odkaze: https://www.atelis.eu/cyklokoordinator a dále na webové stránce iniciativy CityChangers, která prezentuje osobnosti usilující o zlepšování situace v dopravě.


Olomoucký kraj v současné chvíli eviduje více než 157 km plánovaných cyklistických stezek a pruhů ve stupni DUR a vyšším v objemu cca 1,816 mld. Kč. Cílem Olomouckého kraje je pomáhat obcím a městům získávat finanční prostředky na tyto projekty z evropských a národních zdrojů. Pro podporu výstavby cyklostezek má také svůj dotační titul a také podporuje projektovou přípravu cyklostezek na páteřních cyklostezkách kraje. Přehled plánovaných projektů je možné si stáhnout na tomto odkaze, nebo si je prohlédnout na mapovém portále.


Kontakt:

Ing. Petr Smítal - Atelis
Rokycanova 781/13
779 00 Olomouc
e-mail: atelis.smital@gmail.com
mobil: 603 980 299