Pardubický kraj

Záměry na budování cyklostezek na území Pardubického kraje jsou identifikovány v dokumentu " Aktualizace Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pk (2019)" https://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-cestovni-ruch/85226/koncepce-cyklo-a-in-line-turistiky-v-pardubickem-kraji a dle aktuálních informací z území.

Pardubický kraj má zpracován projekt „Cyklopasport", který je ke stažení zde. Pasport odráží skutečný stav v území z roku 2021. Obsahuje linie různých úrovní – cyklostezky, cyklotrasy včetně dalších atributů (některé jsou doplněny fotografiemi – např. značení KČT, odpočívky).

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:

Alexandra Jetmarová
oddělení sportu a cestovního ruchu, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Krajský úřad Pardubického kraje
telefon: +420 466 026 334
e-mail: alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz
www.pardubickykraj.cz