Plzeňský kraj

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu. Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

Základním dokumentem je Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji, která vznikla v roce 2012. Cílem Koncepce bylo zjištění aktuálního stavu sítě cyklistických tras a cyklostezek v Plzeňském kraji a navržení krátkodobých i dlouhodobých řešení vedoucích k dalšímu rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji byla schválena Radou Plzeňského kraje dne 24.9.2012.

Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Plzeňského kraje včetně mapového podkladu lze stáhnout na této adrese https://www.databaze-strategie.cz/cz/pzk/strategie/koncepce-rozvoje-cykloturistiky-a-cyklodopravy-v-plzenskem-kraji  a na této: http://www.plzensky-kraj.cz/clanek/koncepce-rozvoje-cykloturistiky-a-cyklodopravy-plzenskeho-kraje

Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:

Ing. Vladimír Kroc
koordinátor výstavby cyklostezek. Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel: 377 195 370
e-mail: vladimir.krocv@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz