Sociální inkluze

Jízdní kolo by se mohlo stát zásadním prvkem v boji proti sociální nerovnosti, protože představuje cenově dostupný způsob dopravy, nabízí další příležitosti pro sociální interakci, přispívá k dosažení genderové rovnosti, a i ke vzniku dalších pracovních míst. (1)


Pozitivní účinky 

Roční náklady na vlastnictví, užívání a údržbu jízdního kola představují pouze 5 až 10 % (v případě elektrokol) nákladů na vlastnictví a užívání osobního auta. Jízda na kole je skutečně levným způsobem, jak se někam dopravit, proto může přispívat ke vzniku nových pracovních míst nebo usnadnit socializaci i lidem ze znevýhodněných skupin. Domácnosti s nejnižšími příjmy, žijící v USA, tedy ty, které ročně vydělají méně než 20 tisíc dolarů, jsou pro účely dopravy do práce víc než dvakrát závislejší na jízdním kole než zbytek populace [2, 4, 5].

Jak ukazují průzkumy, větší prospěch z možnosti jezdit na kole mají ženy, například proto, že to jsou stále ony, kdo se většinou stará o dopravu dětí a starších členů rodiny. Pro ženy je tedy časově výhodné, pokud děti a senioři mají možnost a jsou schopni dojet někam na kole sami a nepotřebují odvoz autem. Větší počty cyklistů a chodců v ulicích zvyšují míru sociální kontroly, což může odradit potenciální pachatele trestných činů a vytvořit prostředí, kde se lidé subjektivně cítí bezpečněji [2, 6].

Jak uvádí (3), jízda na kole přináší následující sociální výhody:
» Jízda na kole představuje cenově dostupnou možnost, jak se někam samostatně dopravit, i pro ty, kdo jinak mají omezené možnosti cestování.
» Jízdní kolo nabízí lepší možnost, jak být mobilní, mnoha skupinám obyvatel s menším podílem vlastních aut, tedy např. domácnostem s nízkými příjmy, nezaměstnaným lidem, seniorům a osobám mladším 18let.

» Budováním sdílené infrastruktury pro cyklisty a chodce vznikají další stezky a kvalitní křižovatky a přechody, což je přínosné i pro skupinu chodců a osob s tělesným postižením.
» Větší množství cyklistů a chodců v ulicích nabízí další příležitost k interakci, což výrazně zvyšuje pocit komunity a propojení ve společnosti a zlepšuje celkovou životní pohodu.

Cyklistika je také způsob, jak redukovat ekonomické rozdíly mezi jednotlivými částmi města, protože mj. umožňuje být mobilní i těm, kdo jsou v oblasti dopravy znevýhodněni. Jízdní kolo nabízí osobám, které nemohou chodit pěšky nebo využít jiný způsob dopravy, možnost pohybovat se po vlastní obci a v místě bydliště se podílet na ekonomickém rozvoji. Ať už jako zákazníci, nebo zaměstnanci, tito lidé mohou lépe stimulovat peněžní toky, což v důsledku může vést k ekonomické spravedlnosti i v širším měřítku[7].


Sloupky
Leták k tématu ke stažení ve formátu PDF 
(klikněte pro stažení na obrázek letáku)