Ústecký kraj

Ústecký kraj má aktualizován Generel cyklotras Ústeckého kraje, která sestává ze dvou etap:

 • aktualizace sítě stávajících cyklistických tras v Ústeckém kraji k roku 2023,
 • aktualizace základní sítě cyklistických tras v Ústeckém kraji + doplnění pasportizace některých tras.

Dokument je ke stažení na tomto odkaze: https://www.kr-ustecky.cz/cyklogenerel/ms-274951/p1=274951
Příklady zrealizovaných projektů a konkrétní plány na výstavbu cyklostezek jsou zveřejněny na webové stránce iniciativy CityChangers.


Kontakt:

Ing. Pavel Hajšman, odbor regionálního rozvoje, vedoucí odboru
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.:  +420 475 657 560, e-mail: hajsman.p@kr-ustecky.cz, www.kr-ustecky.cz


Příklady připravovaných projektů

Vyhledávající studie cyklostezky Ohře


Předmětem studie je návrh Cyklostezky Ohře na území Ústeckého kraje. V rámci průzkumové části studie byla provedena řada místních šetření a byla uskutečněna dílčí jednání s investorem, se zástupci obcí a s představiteli KČT (Klubu českých turistů).

Důvod zpracování
Důvodem zpracování studie bylo zhotovit výchozí dokument, který by byl podkladem pro následné stupně dokumentace, směřující k realizaci Cyklostezky Ohře na území Ústeckého kraje. Výsledkem návrhu je mapový podklad se zákresem Cyklostezky Ohře s podrobným zpracováním úseků, které jsou v území nové a jsou vedeny mimo stávající cyklistické trasy evidované Klubem českých turistů nebo jsou vedeny po současných silnicích a místních komunikací.

Přehled jednotlivých úseků a návrh na úpravy si můžete stáhnout zde.

Stávající prioritou Ústeckého kraje je dokončit cyklostezku Ohře (cyklotrasa č.6).

V roce 2023 by mohly být vybudovány tyto úseky:


Úsek: Litoměřice – Bohušovice nad Ohří

 • Délka úseku celkem cca 5600 metrů – výstavba cca 3800 metrů, přesné vedení takto: https://mapy.cz/s/muvefovola
 • V současné době vede po jiných komunikacích – většinou v souběhu s automobilovou dopravou
 • Stav realizace úseku trasy: DSP, SP
 • Orientační náklady stavby - 30 000 000,-Kč bez DPH
 • Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku: Zákaz vjezdu všech bezmotorových vozidel. Dopravní režim B11


Úsek: Přívlaky – Žatec 

 • Délka úseku mezi Žatcem a obcí Přívlaky přes Stroupeč, délka cca 4900 metrů, přesné vedení takto: https://mapy.cz/s/coruroheta
 • V současné době vede cyklotrasa po nevyhovující cestě, cílem je tuto cestu nově vybudovat
 • Stav realizace úseku trasy: DSP, SP
 • Orientační náklady stavby - 30 000 000,-Kč bez DPH
 • Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku: Zákaz vjezdu všech bezmotorových vozidel. Dopravní režim B11


Úsek: Žatec ve směru na Stroupeč

 • Délka úseku na území města Žatec ve směru na Stroupeč je 2107 metrů, přesné vedení: https://mapy.cz/s/dozacofalu 
 • V současné době vede cyklotrasa po nevyhovující cestě, cílem je tuto cestu nově vybudovat
 • Stav realizace úseku trasy: DSP, SP
 • Orientační náklady stavby - 18 000 000,-Kč bez DPH
 • Dopravní režim pro cyklistu v daném úseku: Zákaz vjezdu všech bezmotorových vozidel. Dopravní režim B11