Vysokorychlostní železnice a jejich vazba na páteřní cyklotrasy

Vysokorychlostní železnice je dopravní síť, která zcela zásadně mění podobu veřejné dopravy. Díky radikálnímu zkrácení cestovních dob se systém velmi rychlých vlakových spojů zpravidla stává páteří dopravy v zemi.  Na vysokorychlostní vlaky zpravidla navazuje další doprava, ať už běžná vlaková, autobusová, nebo městská. Řada uživatelů vysokorychlostní železnice také přijede k železniční stanici svým vlastním autem nebo na kole.

Vysokorychlostní železnice je součástí běžného života ve většině vyspělých zemí, v některých již desítky let. V Evropě dosahují vlaky rychlosti až 320 km/h, díky čemuž mohou na středních vzdálenostech konkurovat také letecké dopravě. K vysokorychlostní železnici patří ale i rychlé regionální expresy, které značně zrychlují každodenní dojíždění za prací nebo vzděláním do velkých měst i z velmi vzdálených regionů. Správou železnic připravované vysokorychlostní tratě (VRT) jsou nezbytnou součástí tohoto dopravního systému.

Základní informace jsou na tomto odkaze: https://www.spravazeleznic.cz/vrt

A vazba na cyklotrasy? Pokud už si budou plánovat VRTky, tak součástí jejich projektové dokumentace by měly být i projektové dokumentace páteřních cyklistických tras-